Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel artikel 35 van de Drank- en Horecawet van de gemeente Boxmeer.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

04-01-2022

gmb-2022-17290

Onbekend.