Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot bijtincidenten honden (Protocol bijtincidenten honden Gemeente Lelystad)

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot bijtincidenten honden (Protocol bijtincidenten honden Gemeente Lelystad)
Citeertitel Protocol bijtincidenten honden
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet
  6. artikel 172 van de Gemeentewet
  7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR370405/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2018 nieuwe regeling

30-01-2018

Flevopost 14 februari 2018

180001538