Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2022
Citeertitel Beleidsregeling Parkeernormen voor auto en fiets 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-28936

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets Rotterdam 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-484674

Gemeenteblad 2021, nummer 284