Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022
Citeertitel Parkeerverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 225 van de Gemeentewet
  5. artikel 228 van de Gemeentewet
  6. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  7. artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994
  8. artikel 234 van de Gemeentewet
  9. artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht
  10. artikel 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 8 november 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023 nieuwe regeling

06-11-2023

gmb-2023-497756

32-2003
17-12-2022 23-11-2023 2022.18021

06-12-2022

gmb-2023-492563

Onbekend.
01-10-2022 17-12-2022 bijlage 1

13-09-2022

gmb-2022-434615

2021.32288
01-07-2022 01-10-2022 artikel 3, 15, 17

21-06-2022

gmb-2022-298556

Onbekend.
01-07-2022 07-01-2022 artikel 3, 15, 17

21-12-2021

gmb-2022-2191

2021.32288
07-01-2022 01-07-2022 bijlage 1

14-12-2021

gmb-2022-6588

2021.32288
01-01-2022 01-07-2022 nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-483534

Onbekend.