Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022
Citeertitel Parkeerverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 225 van de Gemeentewet
  5. artikel 228 van de Gemeentewet
  6. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  7. artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2022 bijlage 1

13-09-2022

gmb-2022-434615

2021.32288
01-07-2022 01-10-2022 artikel 3, 15, 17

21-06-2022

gmb-2022-298556

Onbekend.
01-07-2022 07-01-2022 artikel 3, 15, 17

21-12-2021

gmb-2022-2191

2021.32288
07-01-2022 01-07-2022 bijlage 1

14-12-2021

gmb-2022-6588

2021.32288
01-01-2022 01-07-2022 nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-483534

Onbekend.