Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71, lid 3 APVG 2021

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71, lid 3 APVG 2021
Citeertitel Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71 Algemene plaatselijke verordening Groningen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646003/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-483376

524328-2021