Verordening starterslening gemeente Brunssum 2021

Geldend van 30-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening starterslening gemeente Brunssum 2021
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Brunssum 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642433/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening Starterslening gemeente Brunssum 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-479296

2021/96