Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2022

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Lisse
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2022
Citeertitel Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-477649

Z-21-214753