Regeling vervallen per 09-05-2022

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijksbestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 08-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijksbestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2022)
Citeertitel Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-2860 exb-2022-2861

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR454913/5
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Gemeentewet
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2020. Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 09-05-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

bgr-2021-1162

BBV/2021/10773