2e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020

Geldend van 18-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cocensus
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling 2e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020
Citeertitel 2e wijziging Bijlage 1 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2021 wijziging Bijlage 1 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

18-06-2021

bgr-2021-1146

Onbekend.