2e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020

Geldend van 18-06-2021 t/m heden

Intitulé

2e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020

Het dagelijks bestuur van Cocensus;

besluiten:

vast te stellen de:

2e wijziging van Bijlage 1 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.

Het in bijlage 1 van de GR Cocensus 2020 opgenomen overzicht met de aan Cocensus overgedragen bevoegdheden gericht op de heffingen voor de gemeenten Bergen en Heiloo behoeft een aanpassing als gevolg van de invoering van bedrijveninvesteringszones in Bergen (BIZ Egmond aan Zee) en Heiloo (BIZ Stationscentrum Heiloo). Met ingang van het belastingjaar 2021 zijn de bevoegdheden met betrekking tot de BIZ-bijdragen voor deze bedrijveninvesteringszones aan Cocensus overgedragen.

Met toepassing van artikel 4, tweede lid, is het dagelijks bestuur bevoegd om de in bijlage 1 - behorend bij de GR Cocensus 2020 - genoemde gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten te wijzigen. Voorgesteld wordt om met toepassing van deze bevoegdheid de hierboven genoemde wijzigingen vast te stellen.

Wijziging bijlage 1 als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de GR Cocensus 2020

Het in bijlage 1 van de GR Cocensus 2020 opgenomen overzicht van de aan Cocensus overgedragen bevoegdheden gericht op de heffingen voor de gemeenten Bergen en Heiloo behoeft een aanpassing als gevolg van de invoering van bedrijveninvesteringszones in Bergen (BIZ Egmond aan Zee) en Heiloo (BIZ Stationscentrum Heiloo). Met ingang van het belastingjaar 2021 zijn de bevoegdheden met betrekking tot de BIZ-bijdragen voor deze bedrijveninvesteringszones aan Cocensus overgedragen.

*

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Gemeente Bergen

[Cel 2]

Overgedragen aan Cocensus

[Cel 3]

Inclusief Kwijtschelding

[Rij 2]

[Cel 1]

Heffingssoort

[Rij 3]

[Cel 1]

Onroerendezaakbelastingen

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 4]

[Cel 1]

Toeristenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 5]

[Cel 1]

Precariobelasting (incl. kabels en leidingen)

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 6]

[Cel 1]

Forensenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 7]

[Cel 1]

Afvalstoffenheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 8]

[Cel 1]

Rioolheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 9]

[Cel 1]

Parkeerbelasting (naheffingsaanslagen)

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 10]

[Cel 1]

Leges

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 11]

[Cel 1]

Graf- en begraafrechten

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 12]

[Cel 1]

BIZ-heffing Egmond aan Zee

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Gemeente Heiloo

[Cel 2]

Overgedragen aan Cocensus

[Cel 3]

Inclusief Kwijtschelding

[Rij 2]

[Cel 1]

Heffingssoort

[Rij 3]

[Cel 1]

Onroerendezaakbelastingen

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 4]

[Cel 1]

Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 5]

[Cel 1]

Toeristenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 6]

[Cel 1]

Afvalstoffenheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 7]

[Cel 1]

Rioolheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 8]

[Cel 1]

Leges

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 9]

[Cel 1]

Grafrechten

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 10]

[Cel 1]

BIZ-heffing Stationscentrum Heiloo

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Het dagelijks bestuur van Cocensus

Dhr. P. Dijkman

voorzitter Bestuur Cocensus

[Cel 2]

Datum 18 juni 2021

[Cel 3]

[Rij 2]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 3]

[Cel 1]

Dhr. G.G.J. Schipper

Directeur Cocensus

[Cel 2]