Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangaande de indeling van graven en asbezorging, afmetingen en uitgifteduur particuliere graven, categorieën algemene en particuliere graven, de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen, en afwijkende regels voor kerkgenootschappen (Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangaande de indeling van graven en asbezorging, afmetingen en uitgifteduur particuliere graven, categorieën algemene en particuliere graven, de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen, en afwijkende regels voor kerkgenootschappen (Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR473486/2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor de algemene begraafplaatsen in de gemeente Edam-Volendam 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-469021

Z21102345/D-ADV-21163389