Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-74585

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Beheersverordening gemeentelijke begraaplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-469014

Z21102345