Uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal

Geldend van 23-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal
Citeertitel Uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2023 Wijziging

19-09-2023

gmb-2023-406768

Onbekend.
14-01-2023 23-09-2023 Wijziging

10-01-2023

gmb-2023-16991

Onbekend.
01-01-2022 14-01-2023 Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-467091

Onbekend.