Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Simpelveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport 2022
Citeertitel Deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Sport 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelsubsidieverordening Sport 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-466081

Onbekend.