Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2022
Citeertitel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Aanbestedingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 - 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

prb-2021-12624

K23799