Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van havengeld (Verordening havengeld Edam-Volendam 2022)

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van havengeld (Verordening havengeld Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening havengeld Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-73964

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening havengeld Edam-Volendam 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-464913

Z21101687/D-RVS-21162537