Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges Gulpen-Wittem 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Gulpen-Wittem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges Gulpen-Wittem 2022
Citeertitel Legesverordening Gulpen-Wittem 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-76250

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Gulpen-Wittem 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-464229

G.21.04616