Regeling vervallen per 01-01-2023

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING
Citeertitel Verordening Rioolheffing Bernheze 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2022-139

Onbekend.