Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van de gemeente Beesel op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2022 [Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2022]

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Beesel op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2022 [Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2022]
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp onroerendezaakbelastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Beesel 2021, zoals vastgesteld op 14 december 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

13-12-2021

gmb-2021-462088

Onbekend.