Regeling vervallen per 01-07-2023

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beesel 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beesel 2022
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beesel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Re-integratie PW
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a van de Participatiewet
  2. artikel 10b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Beesel 2017, zoals vastgesteld op 18 december 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2021

gmb-2021-462081

Onbekend.