Regeling vervallen per 03-02-2023

Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 02-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022
Citeertitel Uitvoeringsplan VTH 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Uitvoeringsplan VTH 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 03-02-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-461324

2139195