Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022

Geldend van 17-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-458455

0971181498