Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 gemeente Zundert

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 gemeente Zundert
Citeertitel Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 gemeente Zundert
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

§ 6.5 van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 gemeente Zundert

23-12-2014

Zundertse Bode

Onbekend.