Regeling vervallen per 01-01-2023

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval
Citeertitel Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Tarievenbesluit bedrijfafval en gevaarlijk afval
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

15-11-2021

gmb-2021-454813

2021-027768