Regeling vervallen per 22-03-2022

Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022

Geldend van 15-12-2021 t/m 21-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610190

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 22 maart 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2021 22-03-2022 nieuwe regeling

06-12-2021

prb-2021-12226

2021-015057