Regeling vervallen per 01-01-2024

Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022
Citeertitel Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.4 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018, Afvalstoffenverordening Langedijk 2016, Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015 en de Destructieverordening gemeente Langedijk 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

10-11-2021

gmb-2021-442778

RB2021089