Regeling vervallen per 01-05-2022

Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021 - 2022

Geldend van 22-03-2022 t/m 30-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021 - 2022
Citeertitel Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021-2022
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600894

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 mei 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2022 01-05-2022 artikel 13, 14

15-03-2022

prb-2022-3297

Onbekend.
21-12-2021 22-03-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

prb-2021-11901

Onbekend.