Regeling vervallen per 01-04-2022

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Terschelling 2021

Geldend van 07-12-2021 t/m 31-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Terschelling 2021
Citeertitel Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Terschelling 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8 van de Participatiewet
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Terschelling 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2021 01-01-2021 01-04-2022 nieuwe regeling

10-11-2021

gmb-2021-439326

Onbekend.