Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022

Geldend van 07-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
Citeertitel Verordening Precariobelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Precariobelasting 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2021 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-436805

21.079565