Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling realisatie Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling realisatie Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht
Citeertitel Subsidieregeling Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641154
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665379

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2025 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-431809

2021-32318