Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch 2021

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch 2021
Citeertitel Algemene subsidieverordening 's-Hertogenbosch 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-68777

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 Wijziging in de verordening

12-10-2021

gmb-2021-427789

Onbekend.