Regeling vervallen per 21-12-2022

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Wassenaar 2022

Geldend van 26-11-2021 t/m 20-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Wassenaar 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting Wassenaar 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting Wassenaar 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2021 21-12-2022 nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-425828

Z/21/057886