Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2022

Geldend van 26-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2022
Citeertitel Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2022
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord besluit.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2021 nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-424512

Onbekend.