Regeling presentiegelden verkiezingen

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling presentiegelden verkiezingen
Citeertitel Regeling presentiegelden verkiezingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel E 4 van de Kieswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers, vastgesteld op 19 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-422269

Onbekend.