Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Ede Centrum 2022

Geldend van 02-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Ede Centrum 2022
Citeertitel Verordening reclamebelasting Ede Centrum 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reclamebelasting 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2021 nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-421167

259155