Woonvisie 2020-2024

Geldend van 11-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Woonvisie 2020-2024
Citeertitel Woonvisie 2020-2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-26450

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147a, vierde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2022 bijlage V

16-12-2021

gmb-2022-208499

89859-2021
24-11-2021 11-05-2022 nieuwe regeling

09-07-2020

gmb-2021-420129

40082-2020