Verordening op de heffing en inning van haven- en kadegelden 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en inning van haven- en kadegelden 2022
Citeertitel Verordening haven- en kadegelden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening haven- en kadegelden 2021’ van de gemeente Kampen, vastgesteld op 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-417722

79978-2021