Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2021 nieuwe regeling

10-11-2021

prb-2021-11113

PZH-2021-786462328