Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening (APV) voor Rozendaal 2021

Geldend van 24-11-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Rozendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening (APV) voor Rozendaal 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening voor Rozendaal 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Rozendaal 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-409056

Onbekend.