Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022

Geldend van 20-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022
Citeertitel Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2022 Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022

11-04-2022

prb-2022-4491

Onbekend.
23-11-2021 20-04-2022 nieuwe regeling

09-11-2021

prb-2021-10879

PZH-2021-787089038, DOS-2021-0006649