Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten

Geldend van 15-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten
Citeertitel Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623018
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR618099
  3. https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/programmes/2014-2020/Netherlands/2014nl16rfop001

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2021 nieuwe regeling

09-11-2021

prb-2021-10772

2021001983