Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën organisatie en beleid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ingangsdatum heffing is 01-01-2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 1e wijziging van de Legesverordening 2022, hoofdstuk 2 en 3 van de tarieventabel

07-12-2021

gmb-2021-467785

Onbekend.
25-11-2021 23-12-2021 vervangende regeling

11-11-2021

gmb-2021-403384

Onbekend.