Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2022

Geldend van 13-11-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2022
Citeertitel Verordening reclamebelasting Delft 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reclamebelasting Delft 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-402908

Onbekend.