Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels over de vaststelling van subsidieplafonds van de Buurteconomie (economische subsidies) stadsdeel Zuid 2022. “Economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken”

Geldend van 02-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels over de vaststelling van subsidieplafonds van de Buurteconomie (economische subsidies) stadsdeel Zuid 2022. “Economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken”
Citeertitel Subsidieplafonds economische subsidies Zuid 2022, Economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR609769/5
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR617300/3
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR482317/16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2021 nieuwe regeling

12-10-2021

gmb-2021-384999

Onbekend.