Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2022

Geldend van 22-10-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2022
Citeertitel Verordening forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening forensenbelasting 2021. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

30-09-2021

gmb-2021-369985

Onbekend.