Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek 2021

Geldend van 14-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek 2021
Citeertitel Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Monumentenwet BES
  3. Erfgoedwet
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR302311/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2021 nieuwe regeling

09-09-2021

gmb-2021-358349

24913-2021