Besluit van de burgemeester van gemeente Zundert tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Tilburg voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van gemeente Zundert tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Tilburg voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
Citeertitel Mandaatbesluit quarantaineplicht 2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Mandaatbesluit quarantaineplicht 2021
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

dit besluit werkt terug tot en met 17 juni 2021

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2021 nieuwe regeling

07-06-2021

gmb-2021-350213

ZD21026193