Verordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heeze-Leende
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heeze-Leende 2014. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2021 nieuwe regeling

27-09-2021

gmb-2021-349226

Onbekend.