Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Geldend van 01-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Citeertitel Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022 wijziging artikel 5

23-05-2022

gmb-2022-242119

2022-014407
23-04-2022 01-06-2022 wijziging artikel 5

19-04-2022

gmb-2022-181589

2022-010797
08-10-2021 23-04-2022 Nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-348750

2021-014237