Beleidsregel “pré-mantelzorgwoningen” gemeente West Betuwe

Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie West Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel “pré-mantelzorgwoningen” gemeente West Betuwe
Citeertitel Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2021 nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-345328

Onbekend.